DEICIDE + KRISIUN + CRYPTA-8 mei 2022- DYNAMO EINDHOVEN